Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza

Szeroka współpraca szansą na skuteczną walkę ze smogiem. To wniosek płynący z debaty w ramach Zagłębiowskiego Okrągłego Stołu dla Czystego Powietrza, który odbywał się w Będzinie

Już po raz czwarty środowiska społeczne reprezentowane przez Zagłębiowski Alarm Smogowy zorganizowały konferencję poświęconą walce o czyste powietrze.

Po merytorycznych wystąpieniach w ramach paneli tematycznych odbył się panel prezydencki z udziałem Izabeli Domogały, członka Zarządu Województwa Śląskiego, Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze oraz włodarzy największych zagłębiowskich miast.

„W walkę o czyste powietrze zostały zaangażowane setki milionów złotych na każdym szczeblu samorządu, ale wciąż wiele miast i gmin nie podjęło żadnych działań w tym zakresie. Sytuacja się poprawia, jest coraz więcej efektywnych działań, coraz więcej kontroli, ale tempo jest wciąż zbyt wolne. Społeczna świadomość problemu jest ciągle niska i potrzeba szerokich działań informacyjnych oraz edukacyjnych, byśmy mogli mówić o sukcesie w walce z niską emisją” – przekonywała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Izabela Domogała zadeklarowała także kontynuację kampanii antysmogowej z 2018 roku oraz zapowiedziała pilotażowe działania edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z inwestycją w oczyszczacze powietrza. Samorządowcy zwracali uwagę na wysokie ceny prądu i gazu, które powstrzymują wielu mieszkańców przed wymianą źródeł ciepła i potrzebie współpracy w zakresie walki o czyste powietrze, nie tylko na szczeblu samorządowym, ale przede wszystkim z rządem.

„W ostatnim roku podjęliśmy szereg ważnych decyzji zmierzających do ograniczenie problemu. Przyjęliśmy przepisy regulujące jakość paliw stałych, by wyeliminować z obrotu paliwa najgorszej jakości, przepisy dotyczące norm emisyjnych dla kotłów, uruchomiono też programy wsparcia finansowego, na przykład ulgę termomodernizacyjną” – podsumował Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze.

W pierwszej części konferencji przedstawiono m.in. działania antysmogowe prowadzone w miastach Zagłębia Dąbrowskiego, rozmawiano o jakości powietrza w regionie oraz nowych systemach prognozowania jakości powietrza. Zaprezentowano także instrumenty finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w walce ze smogiem. Przedstawicielka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła najważniejsze założenia dotyczące aktualnego Programu Ochrony Powietrza, podsumowała jego realizację w latach 2015-2017 w gminach zagłębiowskich i działania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wsparcia gmin w realizacji programu i uchwały antysmogowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
tagi: