Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej

 Logo targów. graf. mat. organizatora Logo targów. graf. mat. organizatora
Pierwsza edycja międzynarodowych targów innowacji społecznych i wystawa IN SITU GAME CHANGERS FAIR

Wydarzenie skupia się na promocji najlepszych i najbardziej obiecujących inicjatyw społecznych, a także odnoszących sukcesy przedsiębiorstw społecznych. Będzie ono prowadzone w formie spotkania online na platformie Hopin.com w dniach 13 i 14 kwietnia 2021 roku. Poza targami wydarzenie będzie również doskonałą okazją do wzięcia udziału w panelach i prezentacjach odnoszących sukcesy przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających sektor innowacji i ekonomii społecznej. Na targach będą się wystawiały podmioty i inicjatywy z 6 partnerskich krajów z Europy Środkowej: Polski, Austrii, Niemiec, Chorwacji, Słowenii i Włoch.

Zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Transmisja online będzie dostępna poprzez kanał Facebook.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme”, którego partnerami krajowymi są Województwo Śląskie oraz Akademia WSB. Projekt IN SITU jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach programu Interreg Central Europe 2014-2020.

Załączniki
Agenda spotkania [PDF 226,2kB]