Zasłużeni dla rozwoju turystyki

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki na Jasnej Górze

Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego.

„Mówiąc o turystyce, pierwsze o czym myślimy, to organizowanie czasu wolnego, wyjazdy, możliwość spędzenia czasu z rodziną w urokliwym miejscu, gdzieś daleko poza miejskim zgiełkiem. Jednak samo pojęcie turystyki, jej znaczenie sięga znacznie dalej, poza przyjętą definicję. Pamiętajmy, że jest to branża, która według szacunków wytwarza ponad 6 procent polskiego PKB. To jednocześnie setki tysięcy miejsc pracy w tym właśnie sektorze. Wspieranie turystyki jest więc istotne zarówno dla interesu ogólnokrajowego, jak i pojedynczych podmiotów i jednostek. Tegoroczny Światowy Dzień Turystyki można uznać za szczególny. Pamiętamy, jaki pod kątem podróży ze względu na pandemię był rok ubiegły. Branża turystyczna, nie tylko w Polsce, ale niemal przecież w całej Unii Europejskiej znalazła się w niezwykle trudnym położeniu” – powiedział podczas uroczystości wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Uroczystość to święto wszystkich ludzi turystyki, pracowników administracji, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich, dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony rokrocznie, został ustanowiony w 1979 r. przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki do zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Odtąd co roku ma on własne hasło. W roku bieżącym brzmi ono „Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu”. Celem Dnia jest podnoszenie świadomości co do roli turystyki w społeczności międzynarodowej i pokazanie, jak wpływa ona na wartości społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze na świecie.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki zorganizowano w Sali Papieskiej Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Wybór Jasnej Góry wiąże się z powstaniem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – wspólnej inicjatywy o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów i Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Szlak już niedługo będzie uniwersalnym pod względem dostępności – dostosowanym zarówno do pieszych, jak i zmotoryzowanych i rowerzystów z opisem miejsc, kwerendą historyczną, a nawet info-kioskami. Do projektu, obok klasztoru na Jasnej Górze, wpisano także dwie inne perły kultury paulińskiej w regionie – klasztor wraz z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz klasztor z parafialnym kościołem pw. św. Barbary w Częstochowie.

Podczas imprezy wręczono także nominacje Śląskiej Organizacji Turystycznej do certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej.


OSOBY I INSTYTUCJE WYRÓŻNIENE DYPLOMEM
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TURYSTYKI
W ROKU 2021

Kategoria: Osobowość turystyczna roku

1. Grzegorz Swoboda – wyróżnienie główne
Piastujący stanowisko Starosty Raciborskiego przyczynia się na co dzień w niebagatelny sposób do promocji nowej marki turystycznej „Krainy Górnej Odry”, w ramach czego m.in. udzielił wsparcia finansowego projektu rejsu jednostki EC0-AWF, która na trasie od Raciborza do Iławy podkreślała turystyczny charakter regionu. Dzięki wsparciu Pana Grzegorza Swobody na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się XV edycja Festiwalu Śląskie Smaki.

2. Ireneusz Bartkowiak
Od 1999 r. do emerytury pełnomocnik Gminy Janów ds. Turystyki i Promocji. Aktywnie uczestniczy w rozwoju lokalnej turystyki i promocji. Inicjator oraz wieloletni organizator i współorganizator ogólnopolskich imprez turystycznych w gminie Janów, promujących region północnej Jury – Jurajskie Lato Filmowe, Święto Pstrąga, Jurajska Jesień Poetycka, Juromania i Międzynarodowe Zawody w Balonach na Ogrzane Powietrze. Autor licznych zdjęć promujących walory turystyczne Jury.

3. Anna Nowak
Bytomscy globtroterzy Anna i Marcin Nowakowie czyli Gdziewyjechac.pl – Wędrowne Motyle, należą do czołówki najbardziej inspirujących podróżników w Polsce. Swoją markę budują na tworzeniu użytecznych i inspirujących treści podróżniczych, edukacyjnych i poradnikowych. Na swoim blogu i kanałach w mediach społecznościowych zgromadzili ponad 500 tys. czytelników, fanów i widzów.

4. Marek Gądek
Od prawie 20 lat pracuje na rzecz rozwoju turystyki. Swoją wiedzę i zaangażowaniem inspiruje do tworzenia nowych produktów turystycznych, publikacji (np. przewodnik po Zamku Ogrodzieniec), akcji promocyjnych, których głównym celem jest wzrost rozpoznawalności Województwa Śląskiego i Jury, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Zaangażowany jest również w realizację inwestycji w obszarze infrastruktury turystycznej – projekty modernizacji Zamku Ogrodzieniec, wytyczenie tras turystycznych.

5. Grzegorz Szczepaniak
Przewodnik beskidzki, instruktor fotografii krajoznawczej, pilot wycieczek, zaangażowany w działalność turystyczną. Pełni funkcje społeczne w PTTK – Oddziale Babiogórskim w Żywcu jako wiceprezes Zarządu Oddziału. Działalność społeczna przejawia się w organizowaniu imprez turystycznych – głównie wycieczek górskich – dla społeczności z terenu powiatu żywieckiego. Jest też propagatorem fotografii krajoznawczej. Wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych współorganizuje cykliczny konkurs fotograficzny pt. „Magia Beskidów”.

6. Andrzej Kucia
Działalność w turystyce kwalifikowanej rozpoczął w 1986 roku w Oddziale PTTK w Bielsku-Białej. Przewodniczący Delegatury Zachodniokarpackiej KTG ZG PTTK w Krakowie. Od początku swojej działalności jest organizatorem i wykładowcą na kursach i szkoleniach dla przodowników turystyki górskiej oraz instruktorów ochrony przyrody PTTK, podczas których przekazuje fachową wiedzę na temat piękna przyrodniczych obiektów Beskidów oraz propaguje idee ochrony i turystyki, organizuje również prelekcje i szkolenia dla młodzieży szkolnej na tematy przyrodnicze i turystyczne. Jest również pomysłodawcą i organizatorem konkursów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej. Popularyzator zdobywania różnych odznak turystycznych i krajoznawczych. Organizator Powiatowych Rajdów Pieszych pn. „Powiatowy Rajd Górski” i „Powiatowy Rajd Brązowego Liścia”, w których udział wzięło ok. 8 000 młodzieży szkolnej. 

Kategoria: Działalność społeczna

1. Związek Gmin Jurajskich – wyróżnienie główne
ZGJ, jako jedna z najstarszych organizacji tego typu w Polsce, powstała w 1991 roku, legitymuje się dużym doświadczeniem i wszechstronnym dorobkiem. Jego nakładem ukazują się interesujące publikacje turystyczno-krajoznawcze. W promocji wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i techniki PR, od Internetu po aplikacje mobilne i media społecznościowe. Zapewnia kompleksową obsługę medialną największego festiwalu odbywającego się na Jurze. Jest obecny na najważniejszych targach i imprezach turystycznych w kraju i za granicą. Jednocześnie zabiega o stały rozwój infrastruktury turystycznej, począwszy od szlaków pieszych i tras rowerowych po drogi wspinaczkowe. Wspiera również ochronę przyrody i renowację zabytków w regionie.

2. Fundacja Gniazdo
Od momentu powstania Fundacji Gniazdo w 2006 r. jej członkowie dzięki pracy społecznej dokonują wszelkich starań w celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy Rudnik. Poprzez działania Fundacji zabytki takie jak: ruiny pałacu w Sławikowie, ruiny mostu w Grzegorzowicach czy kapliczka w Ponięcicach odzyskują dawny blask, dzięki czemu mają okazję stać się ważnymi punktami na turystycznej mapie „Krainy Górnej Odry” jak i całego województwa.

3. Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
Klub „Ondraszek” został założony 6 listopada 1966 roku. Od początku swojego istnienia „Ondraszek” jest w swojej działalności ukierunkowany na turystykę rowerową i krajoznawstwo oraz stosuje zawsze naczelną zasadę „poznawanie poprzez rower”. Główne cele organizacji to: popularyzacja turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim, popularyzacja wiedzy o krajoznawstwie wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz wśród turystów odwiedzających ten region, upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajoznawczych.

4. Grupa Jurajska GOPR
Od 20 lat zajmuje się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Szkolą się i współpracują z innymi służbami, aby robić to jak najlepiej. Niosą pomoc w górach, w jaskiniach, skałach na górskich rzekach, a także w każdym trudno dostępnym terenie. Pomagają chorym i rannym w wypadkach. Prowadzą akcje poszukiwawcze osób zaginionych. Usuwają skutki katastrof i kataklizmów.

5. Tomasz Węgrzyn
Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Bielsku-Białej. Pomysłodawca ekologiczno-edukacyjnej akcji „Sprzątamy Beskid Mały” i „Sprzątamy Beskidy z PTT”. Od 2019 prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach. Organizuje weekendowe wycieczki piesze i rowerowe dla mieszkańców Kóz i wszystkich zainteresowanych. 

6. Koło PTTK TRION przy Oddziale Ziemi Gliwickiej
Koło powstało w 2010 r. Jak sama nazwa wskazuje promuje turystykę, rehabilitację oraz integrację osób niepełnosprawnych powiatu gliwickiego i nie tylko. W ramach swojej działalności zorganizowało i przeprowadziło około 20 projektów lokalnych i powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu gliwickiego i nie tylko. Projekty te oparte są w głównej mierze o turystykę pieszą osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ramach rehabilitacji, organizowane są cyklicznie zajęcia basenowe z trenerem nauki pływania, turnusy rehabilitacyjne.

Kategoria: Działalność biznesowa

1. Aries Hotel&Spa – wyróżnienie główne
Aries Hotel&Spa Wisła ma bogatą historię Znajduje się w obiekcie, w którym przed laty działało schronisko PTTK Dom Turysty „Nad Zaporą” w Wiśle. Przez lata niedofinansowany Dom Turysty zaczął podupadać, aż przejął go nowy inwestor, który tchnął w budynek nowe życie. Projektanci zaproponowali, by wnętrze było przyjemne w odbiorze i wpływało na budowanie przyjaznej atmosfery. W sumie dla gości przygotowano 89 pokoi. Wielu turystów przebywających w Wiśle z uznaniem patrzy, jak obiekt się zmienił i odzyskał dawny blask. Wiąże się z nim wiele wspomnień i sentymentu do dawnej Wisły, a zarazem podziw, że wreszcie budynek przestał straszyć i znów może gościć turystów.

2. Śląski Klub Golfowy
Klub zlokalizowany jest w Siemianowicach Śląskich w samym sercu aglomeracji Górnego Śląska. Klub dysponuje ponad 40-hektarowym , 18-dołkowym, mistrzowskim polem golfowym. Znajduje się w nim pełna infrastruktura niezbędna nie tylko do profesjonalnego i amatorskiego uprawiania golfa, ale również do szeroko pojętego aktywnego wypoczynku. Od ponad 25 lat jest organizatorem imprez, przyciągających wielu amatorów tej dyscypliny. W ŚKG odbywa się około 60 turniejów rocznie.

3. Rybnickie Lody Rzemieślnicze
Rybnickie Lody Rzemieślnicze stanowią ważny punkt na gastronomicznej mapie Rybnika. Dzięki innowacyjnemu podejściu do produkcji lodów, inspirowanych śląską tradycją, firma stale powiększa swoje grono klientów. Produkty mają 90% obiżoną zawartość cukru i tzw. czystą etykietę. Jako jedyni w regionie produkują lody keto. Już jesienią firma podejmie wyzwanie produkcji lodów opartych o przedwojenne receptury. Rybnickie Lody rzemieślnicze w 2021 r. stały się partnerem strategicznym pierwszej edycji Festiwalu Górnej Odry. Stoiska z lodami były obecne na wszystkich wydarzeniach festiwalowych, gdzie cieszyły się sporym zainteresowaniem.

4. Sonia Kandora-Kacprzak
Współwłaściel Hotelu Opera w tarnowskich Górach. Od samego początku mocno angażuje się w działania proekologiczne, prospołeczne, a także te skierowane na dobro swoich pracowników i klientów. Pracę zawodową łączy z pracą społeczną. Współpracuje na co dzień ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Centrum Kultury w Nakle Śląskim, angażując się w popularyzację tego regionu.

Kategoria: Przedsięwzięcie turystyczne roku

1. Stowarzyszenie Zwykłe Załóg Pływadeł „Rzeki Dzielą – Odra łączy” – wyróżnienie główne
Stowarzyszenie jest wieloletnim organizatorem „Pływadeł” – jednej z najbardziej kultowych imprez wodnych Województwa Śląskiego. W tym roku odbyła się XXII edycja tego wydarzenia, podczas której 30 załóg skonstruowanych przez siebie pływadeł, 50 kajakarzy i liczne grono morsów płynąc na liczącej 45 km trasie od Raciborza do Kędzierzyna uczciła 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego i Plebiscytu. Pływadła jako impreza integruje od lat w sferze samorządowej i społecznej przedstawicieli dwóch województw – śląskiego i opolskiego. Godnym uwagi jest to, że fenomen wydarzenia stał się jednym z kluczowych elementów kształtujących Festiwal Górnej Odry.

2. ADV Poland
ADV Poland to biuro podróży założone w 2014 r. roku przez Katarzynę Brzozowiec i Piotra Wyderkę, pasjonatów podróżowania na motocyklach. Wielkim hitem było i jest przygotowanie oferty na Rajd Dakar, gdzie turyści pojadą zgodnie z trasą 43 edycji Rajdu Dakar, trasą alternatywną. Dzięki przygotowaniu oferty dla klientów trasy alternatywnego Rajdu Dakar, ADV Poland ściąga na Śląsk i do Polski wielu turystów z krajów arabskich i ościennych. To po raz pierwszy w historii Rajdów Dakar amatorzy wypraw na dwóch kółkach, będą mieli możliwość uczestniczenia w przejechaniu alternatywnej trasy rajdu oraz spotkań i korzystania z bazy organizacyjnej Rajdu Dakar.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach.
Od roku 2021 znacznie przyczynił się do propagowania wiedzy turystycznej dzieci i młodzieży organizując rajd rowerowy o charakterze wirtualnym pn. Bajtel na Kole 3 – Odkrywamy Śląskie Parki. Podstawowym celem ww. eventu było zaznajomienie młodego pokolenia z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną naszego regionu. Uczestnicy rajdu: odwiedzili: Park Słupna oraz Park Promenada w Mysłowicach, Park Sielecki w Sosnowcu, Park Śląski w Chorzowie, Park Gródek w Jaworznie, Dolina Trzech Stawów w Katowicach. Liczba uczestników rajdów rowerowych oscyluje w okolicach 500. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy