Zastrzyk gotówki dla przedsiębiorców

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Pierwsze firmy otrzymały dofinansowanie w konkursie „Innowacje w MŚCP obejmujących projekty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele pięciu podmiotów odebrali umowy.

Dokumenty wręczyli wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Krzysztof Spyra.

- Śląski Pakiet dla Gospodarki zainicjowany przez marszałka Jakuba Chełstowskiego to realna pomoc dla przedsiębiorców. Reakcja na ich problemy ze strony województwa była błyskawiczna. Dziś możemy już mówić, że te środki już zasilają śląską gospodarkę – mówi wicemarszałek Wojciech Kałuża.

- Środki trafią do firm z takich branż jak gastronomia, hotelarstwo czy tzw. organizacja czasu wolnego. Czyli tych, które wskutek pandemii ucierpiały najbardziej. Wsparcie nie tylko pomoże im w dalszym funkcjonowaniu, ale przede wszystkim zapewni utrzymanie – miejsc pracy – podkreśla Krzysztof Spyra.

Nabór do konkursu, przeprowadzonego w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Był on realizowany w czterech rundach. Trwał 8 tygodni i zakończył się 24 czerwca. Po zamknięciu każdej z rund, od razu przystępowano do weryfikacji wniosków, dzięki temu pieniądze mogą szybciej trafić do przedsiębiorców. Bezpośrednio po zakończeniu naboru do czwartej rundy zostały podane wyniki pierwszej — zarząd województwa wybrał w niej do dofinansowania 112 projektów na łączną kwotę 67 milionów złotych - w tym 47 wniosków mikro, 46 małych oraz 19 wniosków średnich przedsiębiorców).

Oto firmy, którym wręczono umowy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

 • PLANETA JUBLAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Interaktywna wirtualna Bajka Pana Kleksa. Dofinansowanie projektu z UE:799 424,72 zł 

Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa” to miejsce, w którym zamiast tradycyjnych metod kształcenia tworzy się nowe możliwości twórczego eksperymentowania i odkrywania świata. Ze względu na ogłoszony stan pandemii Bajka została zamknięta. Celem projektu jest przeniesienie działań do świata wirtualnego, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do zupełnie nowych odbiorców jakimi są dzieci z odległych regionów Polski, Europy czy świata, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Dodatkowym aspektem przedsięwzięcia jest wprowadzenie systemu zabezpieczeń przeciw rozprzestrzenianiu się wirusów (w tym SARS-CoV-2) w Centrum. 

 • ŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA OCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wdrożenie innowacji procesowej, usługowej i nie technologicznej w diagnostyce i leczeniu schorzeń okulistycznych. Dofinansowanie projektu z UE: 695 161, 84 zł.

Przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek jedną nową oraz cztery ulepszone usługi, a także rozwinie swoje działania w zakresie telemedycyny. Zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia, m.in. tomograf z modułem angiografii, biometrii i topografii czy skaningowy oftalmoskop laserowy. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie na rynek innowacyjnych technologii w zakresie np. obrazowania dna oka. 

 • PROFIL-MET SPÓŁKA JAWNA JASIŃSKI, LEITER - Zakup nowatorskich dla przedsiębiorstwa zaginarek (giętarek) wzdłużnych, celem utrzymania miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych zakładu dotkniętego negatywnymi skutkami pandemii. Dofinansowanie projektu z UE: 800 000 zł.

Podstawową działalnością firmy jest produkcja kształtowników formowanych na zimno z różnej gamy metalowych blach płaskich. Skuteczna realizacja projektu pozwoli rozszerzyć zakres oferowanych produktów i umożliwi konkurowanie w obszarach do tej pory nieosiągalnych. Zakup nowoczesnych giętarek wzdłużnych pozwoli na zwiększenie niezawodności i dokładność wykonania. Zintegrowane oprogramowanie CAM/CAD pozwoli pracownikom w biurze pomagać pracownikom zajmującym się produkcją. 

 • RESTAURACJA ORMIAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Dofinansowanie projektu z UE: 221 160, 62 zł 

Realizacja projektu pozwoli na dostarczanie do klientów paczek zawierających zarówno produkty przetworzone w postaci dań, jak i owoce, warzywa, przetwory i napoje pochodzące od lokalnych dostawców. Przesyłki, pakowane próżniowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, i przy zachowaniu wszelkich zasad higieny, będą dostarczane do mieszkań w ciągu kilku godzin. Aplikacja mobilna pozwoli na stały kontakt z klientem oraz śledzenie przez niego przesyłki. Dzięki działaniom firmy wsparcie otrzymają także lokalni rolnicy, producenci oraz dostawcy. 

 • POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA Podniesienie możliwości diagnostycznych umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych usług weterynaryjnych. Dofinansowanie projektu z UE: 800 000, 00 zł 

W ramach projektu planowany jest zakup wysokopolowego rezonansu magnetycznego, dzięki któremu zwiększy się rozdzielczość wykonanych obrazów, a czas badania skróci. Wysoka jakość pomoże w wykryciu drobnych zmian, które mogłyby zostać niezauważone w przypadku użycia niskopolowego aparatu.

Inwestycje w małych i średnich

Drugi typ projektu „Inwestycje w MŚP”, wprowadzony w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, oferował wiele możliwości. Nie było wymogu, aby projekt wdrażał innowację co najmniej na poziomie regionu, dzięki czemu w konkursie mogły wziąć udział przedsiębiorstwa, które do tej pory często nie mogły się starać o środki unijne. W przedsięwzięciu wzięły udział mikro-, małe i średnie firmy, w tym także osoby samozatrudnione, jednak szczególnie uwzględnione zostały potrzeby przedsiębiorstw poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Konkurs wspierał przedsiębiorstwa dążące do utrzymania lub wzrostu konkurencyjności oraz miejsc pracy. Wyróżnione zostały takie branże, jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka, przemysł czasu wolnego, usługi kosmetyczne i rehabilitacyjne. W trakcie oceny — w przypadku, gdy odnotowany został znaczny spadek obrotów — otrzymują one dodatkowe punkty. Wprowadzony został szerszy katalog kosztów, jakie mogą być finansowane. Są to nie tylko środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty oraz materiały budowlane a także zakup nieruchomości, jak miało to miejsce wcześniej, ale np. wsparcie kapitału obrotowego – kosztów bieżących przez 6 miesięcy prowadzenia działalności, w tym m.in. opłat za czynsz, media, doradztwo, spłat rat kredytu inwestycyjnego, obrotowego oraz wynagrodzenia pracowników.

Jak pokazują statystyki — najwięcej wniosków dotyczyło działań inwestycyjnych, a około 35 % projektodawców zakładało skorzystanie także z towarzyszącego wsparcia kosztów bieżących. Najwięcej złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosków dotyczyło inwestycji w sektorze przetwórstwa przemysłowego, natomiast duża część odpowiada bieżącej sytuacji gospodarczej regionu, ponieważ o dofinansowanie ubiegały się także przedsiębiorstwa związane z  gastronomią, hotelarstwem, turystyką oraz tzw. przemysłem czasu wolnego, czyli rozrywką i kulturą.

Wstępnie środki przeznaczone na dofinansowanie wynosiły 76 mln zł, jednak — dzięki negocjacjom z Komisją Europejską — decyzją Zarządu Województwa zostały wzbogacone o 148 mln zł, a następnie o kolejne 50 mln zł z oszczędności powstałych po ocenie wniosków w pozostałych naborach ŚCP. Ostatecznie kwota wyniosła ponad 270 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Wwyniki I rundy naboru konkursu Inwestycje w MŚP