Inwestycja w zdrowie

Szpital powiatowy w Zawierciu przejdzie metamorfozę i wzbogaci się o nowoczesny sprzęt

Projekt zakłada prace remontowo-budowlane oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia. Wartość całkowita projektu to 17 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 14,5 mln zł.

W podpisaniu umowy na realizację projektu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego – marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur.

„To rewolucja dla naszego szpitala. Będziemy mieli sprzęt, którego nam dotychczas brakowało, rezonans magnetyczny, nowoczesny mammograf. To poprawi komfort pracy, ale przede wszystkim komfort pacjentów, którzy będą mogli być leczeni w bardzo dobrych warunkach i nie będą musieli jeździć na badanie do Sosnowca czy Chorzowa” – mówiła dyrektor szpitala Anna Pilarczyk-Sprycha.

Realizacja prac budowlanych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego obejmuje: oddział chirurgii ogólnej, pododdział kardiologiczny, oddział położniczo-ginekologiczny wraz z oddziałem noworodkowym, zakład RTG, pomieszczenia sterylizacji, pomieszczenia medycznego laboratorium diagnostycznego (laboratorium bakteriologiczne i analityczne), blok operacyjny, pomieszczenia na rezonans magnetyczny. W ramach robót planowana jest także wymiana dwóch wind.

„Pieniądze unijne to prawdziwe środki na realizację prawdziwych potrzeb. Szpital w ciągu ostatnich lat diametralnie zmienił swoje oblicze, co pokazuje również, jak samorząd wpływa na życie ludzi. To jest bardzo dobry projekt, który poprawia komfort i jakość pracy, ale przede wszystkim ma wpływ na zdrowie i życie pacjentów” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Projekt zakłada również zakupienie oprogramowania i sprzętu IT w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych. Warto przypomnieć, że w obrębie szpitala mieszka prawie sto dwadzieścia tysięcy ludzi.

„Jestem mieszkańcem powiatu zawierciańskiego i wierzę, że dzięki tej inwestycji jakość świadczonych usług w szpitalu jeszcze się poprawi. Kilka lat temu ten szpital nie miał dobrych perspektyw, ale dzisiaj dzięki współpracy i dobremu zarządzaniu rozwija się i z jego usług korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu zawierciańskiego” – przekonywał wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS