Zbliża się finał VII edycji konkursu dziennikarskiego

Plik Plik

Trwają prace Kapituły. Zgłoszono ponad sto prac

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane są prace, które powstały i ukazały się w 2017 roku. Do głównej kategorii konkursu zakwalifikowano 108 materiałów dziennikarskich (26 telewizyjnych, 38 prasowych, 31 radiowych, 13 internetowych). Z powodu znacznej liczby prac, które wpłynęły na konkurs, posiedzenie Kapituły odbędzie się na początku kwietnia br. Wówczas też zostaną ogłoszeni nominowani do nagrody.

Oceny prac, które przeszły etap oceny formalnej, dokonuje Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Beata Netz, producent telewizyjny, zeszłoroczna laureatka konkursu, Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, Marek Twaróg, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami związanymi z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym.

Pula nagród ufundowana przez Województwo Śląskie wynosi 50 tys. zł.

W tym roku do głównej kategorii Konkursu dołączyła kategoria Student, do której mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski. Oceniane będą prace, które mają związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską. Nagroda ufundowana przez Rektora Uniwersytetu w Katowicach wynosi 5 tys. zł. Na konkurs w tej kategorii zgłoszonych zostało 9 prac. Laureata lub laureatów Konkursu w kategorii Student dokonają pracownicy naukowi Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Filologicznego, Nauk Społecznych, Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego oraz przewodnicząca Samorządu Studenckiego UŚ.

Ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia br. o godzinie 18.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu
Tagi: