Zgłoś kandydata do tytułu Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018

 fot  Thomas Lammeyer / PictureArt - stock.adobe.com fot Thomas Lammeyer / PictureArt - stock.adobe.com
Zgłoszenia do 14 września przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Rusza konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. Jego celem jest wyróżnienie dwóch starszych osób mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym.

W ramach konkursu przyznane będą dwa tytuły „Ambasadora i Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”, a także pamiątkowe statuetki i nagrody. Laureatami mogą zostać osoby w wieku 60 lat lub więcej, mieszkające i działające na terenie województwa śląskiego, np. seniorzy działający w organizacjach pozarządowych, wolontariusze, założyciele różnych grup samopomocowych, osoby prowadzące działania na rzecz swojego środowiska zamieszkania i zaangażowane we współpracę z samorządem lokalnym, seniorzy prowadzący działania na rzecz łączenia różnych pokoleń, dbający o respektowanie praw osób starszych i przełamujący stereotypy.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat) i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, gminne rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r. Kompletny wniosek (zgodny z wzorem) należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10 czynnej w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 74 lub mailowo na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe zasady uczestnictwa (ROPS Katowice)