Zielony rozwój województwa głosem mieszkańców

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Obywatelskie wysłuchanie publiczne

Zielony rozwój województwa głosem mieszkańców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Fundacją “Rzecz Społeczna” zorganizowali 23 czerwca obywatelskie wysłuchanie publiczne “Jaka przyszłość nas czeka? - Zielony rozwój województwa śląskiego do 2030 r.”

Województwo śląskie stoi przed wyzwaniem kontynuacji procesu transformacji z energochłonnej i zasobochłonnej gospodarki, opartej na tradycyjnych paliwach kopalnych, w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej, a także nowoczesnej i innowacyjnej. Wizja rozwoju województwa śląskiego do 2030 roku w trakcie “odchodzenia od węgla” ty złożony temat, węgiel stanowił bowiem nie tylko istotnie źródło dochodu, ale był także elementem regionalnej tożsamości. Transformacja w regionie musi uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego, gospodarki oraz interesy mieszkańców. Głos uczestników wysłuchania będzie pomocnym wkładem na kolejnych etapach wdrożenia Strategii Zielone Śląskie 2030 oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, w tym działań i projektów wspieranych w ramach funduszy europejskich 2021-2027.

Zarząd Województwa w swoich działaniach promuje partycypacyjny model planowania polityki rozwojowej i transformacyjnej. Łącznie w ciągu ostatnich 3 lat w procesie konsultacji dokumentów planistycznych dla perspektywy 2021-2027 w ponad 40 spotkaniach uczestniczyło prawie 2 900 osób. Działania te będą kontynuowane m.in. w ramach nowopowstałego Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji.

W przyjętej jednogłośnie przez Sejmik Województwa w październiku 2020 r. Strategii rozwoju województwa śląskiego, motywem przewodnim jest ZIELONE ŚLĄSKIE 2030. Wizja ta harmonijnie wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Idea „Zielone Śląskie” wskazuje kluczowe dążenia związane z poprawą jakości środowiska, ukierunkowaniem transformacji gospodarczej regionu na rozwój zielonej gospodarki, wzmocnieniem celów środowiskowych i powiązaniem ich z jakością życia mieszkańców.

Do tej pory w regionie zrealizowanych zostało już wiele ważnych „zielonych” projektów, jak np.:

 • „InfoSMOG-MED” – projekt informacyjny i edukacyjny, którego celem było opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego współpracującego z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej takimi jak POZ czy też SOR w szpitalach informującego o stanach zagrożenia zdrowia wynikającego z zanieczyszczeń powietrza.
 • Modernizacja Parku Śląskiego, którego celem jest kompleksowa rewitalizacja i odnowa jego funkcji, które jednoczą społeczność regionu (wypoczynek, kultura, edukacja, sport i rekreacja).

Finalizowane są prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 (TPST WSL) i programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Województwo Śląskie otrzymało też pulę dodatkowych środków w ramach programu regionalnego: z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ponad 53 mln euro oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus prawie 130 mln euro. Daje to łączną kwotę ponad 5 mld euro dla województwa śląskiego w latach 2021-2027. Będzie to największy program regionalny i transformacyjny w Polsce i Europie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS