Zmiany w składzie Sejmiku

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami XIV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zadecydowali o przyznaniu pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli, w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Łączna wartość udzielonej pomocy nie przekroczy kwoty 675,5 tys. zł. Podstawowym działaniem w ramach przedsięwzięcia jest przeprowadzenie w przedszkolach na terenie województwa akcji edukacyjnej, mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli pracujących w przedszkolach. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 121 przedszkoli z 41 gmin województwa, dzięki czemu działaniami edukacyjnymi objętych zostanie ok. 14 tys. dzieci.

W trakcie sesji podziękowano również dotychczasowym radnym, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskali mandat posła lub senatora. W wyborach mandaty poselskie zdobyli: Michał Woś, Grzegorz Gaża, Wojciech Saługa i Michał Gramatyka, a senatorskie: Halina Bieda, Ewa Gawęda i Wojciech Konieczny. Dokonano również zmiany w składzie komisji rewizyjnej Sejmiku. Przewodniczącym komisji został Grzegorz Wolnik.

Sejmik zadecydował ponadto o przyjęciu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim, a regionem Hauts-de-France. Region Hauts-de-France powstał w wyniku ostatniej reformy administracyjnej we Francji, w efekcie połączenia Pikardii z Nord-Pas de Calais. Województwo Śląskie i region Hauts-de-France współpracują od 2001 roku w formule trójstronnej z niemieckim partnerem Nadrenią Północną-Westfalią, realizując projekty w ramach regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: