Znamy komisje stałe Sejmiku

Podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego ukonstytuowały się składy komisji

Zanim przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczął procedowanie nad porządkiem obrad II sesji Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji, podziękowania na ręce byłego marszałka Wojciecha Saługi za pracę w latach 2014-2018 złożył radny Michał Gramatyka.

W pierwszej kolejności śląscy radni skupili się nad wyborem składu Komisji Rewizyjnej, w której zgodnie z przepisami powinni zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W obecnym Sejmików są trzy takie kluby: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz SLD i PSL.

Tym samym na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano Michała Gramatykę (KO). Jego zastępcami będą: Piotr Czarnynoga (PiS) i Marek Balt (SLD-PSL).

Potem, w podobny sposób ustalono składy pozostałych komisji stałych Sejmiku Województwa Śląskiego.

 • Komisja Budżetu. Skarbu i Finansów: Stanisław Baczyński (przewodniczący), Rafał Kandziora (zastępca przewodniczącego) i Rafał Porc (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Edukacji, Nauki i Kultury: Piotr Czarnynoga (przewodniczący), Zbigniew Przedpełski (zastępca przewodniczącego) i Ewa Żak (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia: Piotr Bańka (przewodniczący), Dariusz Iskanin (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich: Rafał Kandziora (przewodniczący), Stanisław Gmitruk (zastępca przewodniczącego) i Beata Kocik (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego: Zbigniew Przedpełski (przewodniczący), Jadwiga Baczyńska (zastępca przewodniczącego) i Piotr Bańka (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji: Julia Kloc-Kondracka (przewodnicząca), Bartłomiej Kowalski (zastępca przewodniczącego) i Ewa Gawęda (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa: Małgorzata Zarychta-Surówka (przewodnicząca) i Michał Woś (zastępca przewodniczącej)
 • Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej: Józef Kubica (przewodniczący) i Grzegorz Gaża (zastępca przewodniczącego)
 • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej: Maria Materla (przewodnicząca) i Agnieszka Biegun (zastępca przewodniczącej)
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Gaża (przewodniczący), Rafał Kandziora (zastępca przewodniczącego) i Alina Nowak (zastępca przewodniczącego i sekretarz)

Podczas sesji dokonano także wyboru członków komisji doraźnej Kapituły Orderu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa. Przewodniczącym wybrano Jacka Świerkockiego, a na jego zastępcę Jadwigę Baczyńską. Z kolei w zarządzie Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP województwo śląskie, oprócz marszałka Jakuba Chełstowskiego i przewodniczącego Sejmiku Jana Kawuloka, reprezentować będą Maria Materla i Rafał Kandziora.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Pełne składy Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji
tagi: