Znamy laureatów konkursu „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Nagrody w pierwszej edycji konkursu wręczyła wyróżnionym Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

Znamy laureatów konkursu „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

„Ekonomia społeczna to ważny element, który wzbogaca województwo. Liczba podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie jest imponująca, to ponad 8 tys. podmiotów, które wyciągają pomocną dłoń do osób wykluczonych i słabych. Jesteśmy jednym z liderów w liczbie przedsiębiorstw społecznych, tych działa w regionie 135 i cieszę się, że możemy was wesprzeć i przyczynić się realizacji tak potrzebnych projektów” – podkreślała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, ale również upowszechnianie ekonomii społecznej i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych na rynku.

Do udziału w konkursie zgłoszono 10 przedsiębiorstw społecznych, które na podstawie złożonych dokumentów oceniła Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

I miejsce zdobyła Spółdzielnia Socjalna Honolulu, II miejsce „Fundacja Leżę i Pracuję”, a III miejsce Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze”. Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 1500 zł oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy.

W trakcie uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” przedstawiono także sylwetki laureatów i wręczono dyplomy dla przedsiębiorstw społecznych nominowanych w konkursie.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS