WiadomościTrzeci Wiek na Start

 UTW. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Na Stadionie Śląskim trwa jedno z największych wydarzeń sportowych adresowanych do seniorów - XIV Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”