Wiadomości


Wszyscy możemy pomóc

 fot. BP Joanna Wójcik
Problem finansowania opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie po 24 roku życia został przedstawiony przez marszałka Wojciecha Saługę podczas obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach