Wiadomości
Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL

 Zdjęcie
Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, który działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego


Współpraca dla rozwoju

 Zdjęcie
Relacje polsko-francuskie, wymiana doświadczeń na poziomie regionów oraz wspólne wyzwania m.in. w zakresie efektywnego wykorzystania funduszy unijnych na transformację regionów. Wokół tych tematów toczyła się rozmowa delegacji województwa śląskiego, której przewodniczył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski z Tomaszem Młynarskim, ambasadorem Polski we Francji