Wiadomości

Wyrazy współczucia dla narodu amerykańskiego

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przesłał na ręce Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce Christophera Hilla, Konsula Generalnego w Krakowie Sirii Lopez oraz Gubernatora Stanu Pensylwania Toma Ridge’a list z wyrazami współczucia dla ofiar ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i WaszyngtonieDożynki Województwa Śląskiego

9 września 2001 w Istebnej odbyły się dożynki Województwa Śląskiego. W uroczystości uczestniczyli Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, władze samorządowe powiatu cieszyńskiego, przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej i duchowieństwa.

Staże podyplomowe lekarzy

30 sierpnia 2001 Zarząd Województwa Śląskiego ustalił listę zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów