Wynik wyszukiwania Tag: ekologia

Wyszukiwanie zaawansowane

Inwestycje proekologiczne

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 8 wniosków dotyczących realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na łączną kwotę ponad 360 mln zł