Wynik wyszukiwania Tag: fundusze-europejskie

Wyszukiwanie zaawansowaneNowy projekt dla innowacji społecznych w regionie

Nowy projekt dla innowacji społecznych w regionie
Województwo Śląskie reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej przystąpiły jako partnerzy do realizacji międzynarodowego projektu “IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme”