Wynik wyszukiwania Tag: fundusze-europejskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Dni Otwarte Komitetu Regionów

W dniach od 27 do 30 września w Brukseli odbędą się Dni Otwarte organizowane przez Komitet Regionów i Komisję Europejską. Impreza poświęcona jest zarządzaniu funduszami strukturalnymi oraz przyszłości polityki spójności w latach następnych.


Zarząd Województwa zaakceptował uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzje dotyczące współfinansowania projektów w ramach działania 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna ZPORR oraz inwestycji gmin i powiatów w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"