Wynik wyszukiwania Tag: fundusze-europejskie

Wyszukiwanie zaawansowaneW stronę społeczeństwa informacyjnego

Zapewnienie mieszkańcom otwartego dostępu do informacji publicznej, skrócenie procesu podejmowania decyzji przez urzędy, wdrożenie przejrzystych procedur administracyjnych, usprawnienie funkcjonowania urzędów przy wsparciu rozwiązań informatycznych są najważniejszymi celami projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej” (SEKAP)