Wynik wyszukiwania Tag: polityka-społeczna

Wyszukiwanie zaawansowane

6,7 mln zł na pieczę zastępczą

6,7 mln zł na pieczę zastępczą
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.
Wszyscy możemy pomóc

Wszyscy możemy pomóc
Problem finansowania opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie po 24 roku życia został przedstawiony przez marszałka Wojciecha Saługę podczas obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach