Wynik wyszukiwania Tag: polityka-społeczna

Wyszukiwanie zaawansowane
6,7 mln zł na pieczę zastępczą

6,7 mln zł na pieczę zastępczą
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.