Wynik wyszukiwania Tag: sejmik

Wyszukiwanie zaawansowane


Zarząd województwa otrzymał absolutorium

Zarząd województwa otrzymał absolutorium
Sejmik większością 26 głosów udzielił absolutorium zarządowi województwa za 2019 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 18 lat realizacja zadań, przekroczyła próg 90%. Nie zaciągnięto nawet złotówki kredytu, choć uchwała zakładała taką możliwość