Wynik wyszukiwania Tag: strategia-rozwoju

Wyszukiwanie zaawansowane


Innowacja w cenie

Śląskie firmy zdobywają nowe rynki zbytu poprzez stałe unowocześnianie swoich produktów. Wciąż jednak zbyt rzadko współpracują między sobą i z regionalnymi placówkami naukowo-rozwojowymi na rzecz innowacji.