100 lat polskiej kurateli sądowej

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „100-lecie polskiej kurateli sądowej - potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”

Patronat honorowy objął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który otworzył konferencję wraz z członkiem zarządu województwa Beatą Białowąs oraz prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyną Frydrych.

"Dziękuję za Państwa trud, poświęcony czas i oddanie. Bycie kuratorem wymaga poczucia misji, dzięki której możliwe jest skuteczne działanie na rzecz społeczeństwa. Doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, które przed Wami stoją każdego dnia. Życzę zdrowia i sił w wypełnianiu codziennych obowiązków" - zaznaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Członek zarządu Beata Białowąs odczytała list intencyjny sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. 

Podczas konferencji przedstawiono historię kurateli sądowej, aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptacja skazanych w świetle współpracy służby więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami zawodowymi. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcie dziecka i rodziny. 

Współorganizatorem konferencji był Sąd Okręgowy w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS