Są jeszcze pieniądze na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

Fundusz Górnośląski S.A. posiada jeszcze środki przeznaczone na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego
Pożyczki udzielane są w ramach tzw. „Funduszu dla Śląska” i mają skłaniać przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na warunkach konkurencyjnych wobec oferty bankowej. Największym atutem pożyczek jest ich umarzalność. Pożyczki przeznaczone są dla małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Finansowaniu w kwocie od 20 tys. do 500 tys. zł podlegają tzw. „kwalifikowane nakłady inwestycyjne”. Należą do nich: zakup gruntów, budynków oraz ich remont i modernizacja, zakup nowych samochodów oraz środków trwałych. Umorzenie części kapitałowej pożyczki jest możliwe pod warunkiem utworzenia i utrzymania przez co najmniej 2 lata deklarowanej ilości miejsc pracy. Dodatkową zaletą programu jest możliwość finansowania inwestycji będących w trakcie realizacji. Wnioskodawca musi otrzymać kredyt bankowy w wysokości do 50 % wartości przedsięwzięcia. Fundusz Górnośląski współpracuje w tym zakresie z 18 bankami w województwie śląskim. Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach „Funduszu dla Śląska” jest jednym z instrumentów „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Środki na realizację programu pochodzą z rządowego kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy. Szczegółowych informacji na temat pożyczek udziela Fundusz Górnośląski S. A. w Katowicach, , tel. (32), centrala 20 10 041, 20 08 400 lub 20 08 406, 20 08 417 e-mail: fundusz@fgrn.com.pl
Linki do stron zewnętrznych
Zasady udzielania pożyczek