Dni Otwarte Komitetu Regionów

W dniach od 27 do 30 września w Brukseli odbędą się Dni Otwarte organizowane przez Komitet Regionów i Komisję Europejską. Impreza poświęcona jest zarządzaniu funduszami strukturalnymi oraz przyszłości polityki spójności w latach następnych.
W programie przewidziano ponad siedemdziesiąt seminariów i warsztatów w ramach wspólnego tematu „Praktyczne wdrażanie i reforma polityki regionalnej”. Spotkania współorganizuje Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komitetu Regionów przy wsparciu ekspertów z krajów członkowskich. Dni Otwarte będą okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji projektów finansowanych przez Fundusz Spójności i fundusze strukturalne. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz środowisk naukowych. Swoją obecność zapowiada także ponad 70 biur regionalnych. Wśród nich znajdować się będzie także Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. W „Dniach Otwartych” swój udział zgłosiło ponad 2 tys. uczestników. Podczas seminariów doświadczenia województwa śląskiego w przygotowaniu administracji samorządowej do pozyskiwania funduszy europejskich zaprezentują Elżbieta Bieńkowska, dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz Michał Świąć – pracownik Wydziału. Znaleźli się oni w gronie sześciu polskich ekspertów zaproszonych przez Komisję Europejską. Jak informuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, Peter Straub Przewodniczący Komitetu Regionów stwierdził: „Nasze miasta i regiony są podstawą gospodarki europejskiej, ich wzmocnienie jest równoznaczne ze wzmocnieniem ekonomii europejskiej. Dni Otwarte 2004 pozwolą na przypomnienie tego oczywistego faktu państwom członkowskim. Będzie to również okazja do zaprezentowania samorządom terytorialnym znaczenia reformy polityki regionalnej tworzonej przez Komisję Europejską. Sądzimy, że reformy polegające na uproszczonym, zdecentralizowanym i skuteczniejszym systemie finansowania nadadzą nowy impuls konkurencyjności gospodarki europejskiej”. Zdaniem Komisarza Jacques’a Barrot: „Rok 2004 jest wyjątkowy dla polityki spójności Unii Europejskiej. Dzięki rozszerzeniu, 75 milionów obywateli nowych krajów członkowskich stało się beneficjentami funduszy oraz instrumentów strukturalnych”. Przyszłość polityki spójności a także jej reforma w latach następnych będzie przedmiotem specjalnej debaty, która odbędzie się 30 września w czasie sesji plenarnej Komitetu Regionów. W jej trakcie reprezentanci europejskich samorządów przedstawią swój punkt widzenia na kształtowanie polityki regionalnej oraz koniecznych zmian w polityce spójności wynikających z przyjęcia dziesięciu nowych krajów członkowskich. W sesji plenarnej uczestniczyć będzie Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, który jest członkiem prezydium Komitetu Regionów.
Załączniki
Szczegółowy program Dni Otwartych (wersja ang.)
Program posiedzenia Komitetu Regionów

Linki do stron zewnętrznych
Ramowy program Dni Otwartych
Strona internetowa Dni Otwartych (wersja ang.)