Czysta turystyka

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska rozpoczęła realizuję programu „Czysta turystyka”
Program wspiera działania firm z branży turystycznej na rzecz ochrony środowiska. Promowane są przedsięwzięcia prowadzące do oszczędności wody, energii oraz redukcji odpadów. Uwzględniane jest także zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju lokalnej kultury, tradycji i gospodarki a także udział w długofalowych projektach na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju lokalnego. Aby przystąpić do programu należy podpisać deklarację członkowską a następnie poddać się monitoringowi specjalistów Fundacji, na podstawie którego zostanie przygotowany plan osiągania gotowości do uzyskania przez daną firmę Certyfikatu Czystej Turystyki. Certyfikaty będą przyznawane przez niezależną kapitułę na okres dwóch lat. Po tym czasie firma musi ubiegać się o odnowienie certyfikatu. W województwie śląskim w edycji pilotażowej certyfikat otrzymało 14 firm.
Załączniki
Szczegóły programu
Zasady uzyskania Certyfikatu Czystej Turystyki

Linki do stron zewnętrznych
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 


tagi: