I Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej

Powołano Zarząd ŚOT
Odbyło się I Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej, podczas którego członkowie założyciele dokonali wyboru zarządu organizacji, w którego 10-osobowym składzie znalazło się 5 przedstawicieli samorządów oraz 5 reprezentantów organizacji turystycznych. W skład Zarządu weszli:
 • Prezes Jan Grela – reprezentujący Województwo Śląskie,
 • Wiceprezes – Grzegorz Chmielewski – reprezentujący Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski,
 • Wiceprezes – Roman Bargieł – reprezentujący Radę Prezesów PTTK,
 • Wiceprezes – Adam Markowski – reprezentujący Związek Gmin Jurajskich
 • Sekretarz - Krystyna Papiernik – reprezentująca Górnośląską Izbę Turystyki,
 • Skarbnik – Jerzy Kosiński – reprezentujący Beskidzką Izbę Turystyki,
 • Członek Zarządu – Sylwia Banaszewska – reprezentująca Miasto Gliwice,
 • Członek Zarządu – Romana Zajic – reprezentująca Nadwiślańską Agencję Turystyki,
 • Członek Zarządu - Marian Jarosz – reprezentujący Województwo Śląskie,
 • Członek Zarządu - Witold Dzierżawski – reprezentujący Powiat Cieszyński. Zarząd ŚOT podjął uchwałę o ustaleniu składek członkowskich dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej za rok 2004. Składka jest płatna do 10 grudnia br. O powołaniu ŚOT poinformowano wszystkie gminy oraz organizacje i instytucje w województwie śląskim zapraszając jednocześnie do współudziału w pracach organizacji. Kolejne posiedzenie Zarządu ŚOT odbędzie się 18 listopada. Podjęto prace organizacyjne i rozpoczęto opracowanie regulaminu pracy zarządu.
 • Galeria zdjęć
  Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
  Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
  After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
  Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Głosowanie z czasie walnego zebrania Śląskiej Organizacji Turystycznej Zebranie otworzył wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela

  Załączniki
  Informacja o ŚOT i składkach członkowskich