II etap - pożyczki dla MŚP

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach II etapu instrumentu "Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw " realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Regulamin pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (pdf - 275KB)

Wytyczne dla Wnioskodawców (pdf - 294KB)

Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (rtf - 331KB)
Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (pdf - 363KB)

Zal. 2 - Umowa pożyczki (pdf - 187KB)

Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (xls - 29KB)
Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (pdf - 137KB)

Całość materiałów w formacie pdf (zip - 1,07MB)