I etap - dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów

Wytyczne dla wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów województwa śląskiego w ramach Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego z załącznikami

format rtf (zip - 234 KB
format pdf (381 KB)

Załącznik 1 - Regulamin instrumentu - dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów (rtf - 70 KB)
Załącznik 1 - Regulamin instrumentu - dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów (pdf - 122 KB)

Załącznik 1.1 - Regulamin Komitetu Sterującego w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne (rtf - 48 KB)
Załącznik 1.1 - Regulamin Komitetu Sterującego w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne (pdf - 150 KB)

Załącznik 1.2 - Wniosek o udzielenie dotacji (rtf - 127 KB)
Załącznik 1.2 - Wniosek o udzielenie dotacji (pdf - 306 KB)

Załącznik 1.3 - Umowa dotacji (rtf - 122 KB)
Załącznik 1.3 - Umowa dotacji (pdf - 205 KB)

Załącznik 2 - Raport monitoringowy z realizacji projektu (rtf - 192 KB)
Załącznik 2 - Raport monitoringowy z realizacji projektu (pdf - 297 KB)

Załącznik 2 - Opis do raportu (rtf - 192 KB)
Załącznik 2 - Opis do raportu (pdf - 297 KB)

Załącznik 3 - Raport roczny (rtf - 192 KB)
Załącznik 3 - Raport roczny (pdf - 297 KB)

wytyczne i wszystkie załączniki w formacie rtf (zip - 300 KB)

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości"

Lista zakwalifikowanych projektów
Lista zakwalifikowanych projektów (192 KB)