Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego

Konferencja "Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego"
27 czerwca 2008 roku
Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady i kierunki aktualizacji Strategii oraz przedstawione będą wyniki dotychczasowych prac. Celem konferencji jest podjęcie szerokiej dyskusji na temat głównych kierunków rozwoju województwa w kontekście istotnych procesów zachodzących w polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz krystalizujących się trendów w globalnej gospodarce. Istotnym zadaniem spotkania będzie również zidentyfikowanie kluczowych problemów i obszarów rozwoju regionu.

Organizowane Forum będzie okazją do wymiany poglądów na temat celów rozwoju województwa co stanowić będzie istotny wkład w proces prowadzonej aktualizacji Strategii.

program konferencji

Materiały pokonferencyjne Konferencji "Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego"

W trakcie spotkania, które odbyło się 27 czerwca 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego, zaprezentowano kierunki aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Podczas konferencji zaprezentowano także perspektywy rozwoju innych kluczowych obszarów rozwoju województwa. Zaliczono do nich m.in.: usługi publiczne, przestrzenie publiczne i mieszkaniowe oraz technologie dla ochrony środowiska

Prezentacje do pobrania:
Infrastruktura regionalna w polityce transportowej regionu - prof.dr hab.inż. Sylwester MARKUSIK
Metropolizacja, technologie współpraca terytorialna - prof. Florian KUĹšNIK
Technologie dla ochrony środowiska - mgr inż. Jan BONDARUK
Regionalne przestrzenie publiczne i mieszkalnictwo - Krzysztof GASIDŁO
Regionalne usługi publiczne w rozwoju województwa - Prof. AE dr hab. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020