Dzień rzemiosła - "żywy skansen"

W niedzielę 12 czerwca 2005 w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbędzie się "Dzień Rzemiosła".
Impreza poświęcona będzie tradycyjnemu rzemiosłu wiejskiemu i ma promować dawne zawody rzemieślnicze oraz zajęcia domowych na wsi. Organizatorzy planują pokazy bednarstwa, dekarstwa (wyrób szyndziołów), garncarstwa, kowalstwa, plecionkarstwa, powroźnictwa, rymarstwa i tkactwa. Podczas imprezy odbędą się pokazy rękodzieła ludowego: hafciarstwa, koronkarstwa, zabawkarstwa. Dniu Rzemiosła towarzyszyć będzie kiermasz, pieczenie chleba, tradycyjna kuchnia śląska oraz występy zespołów ludowych w ramach organizowanego jednocześnie konkursu muzycznego "Wici". Impreza w skansenie na terenie WPKiW (ul. Parkowa, Chorzów) rozpocznie się o godz. 11:00.