Współpraca z francuskim departamentem Bas-Rhin

W dniach 17 - 19 maja 2005r. w Województwie Śląskim przebywa delegacja partnerskiego Departamentu Bas-Rhin
Porozumienie o współpracy z samorządem tego francuskiego departamentu Województwo Śląskie podpisało w roku 2000. Delegacji, która odwiedza nasz region w związku z corocznym posiedzeniem komisji mieszanej ds. współpracy dwustronnej, przewodniczy Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Bas-Rhin - Pierre Bertrand. Panu Bertrand towarzyszą przedstawiciele Rady Generalnej (radni departamentalni) oraz przedstawiciele wydziałów Rady Generalnej i instytucji z zakresu kultury, promocji i turystyki, ochrony środowiska, polityki społecznej, współpracy międzynarodowej oraz rozwoju gospodarczego. Członkowie delegacji uczestniczą w spotkaniach branżowych, podczas których uzgadniane będą wspólne przedsięwzięcia na najbliższą przyszłość. Z Pierre Bertrandem oraz towarzyszącymi mu radnymi Departamentu Bas-Rhin spotkał się marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Rozmawiano o współpracy dwustronnej oraz rosnącej roli regionów w zjednoczonej Europie. Planując kolejne wspólne przedsięwzięcia rozmówcy z uznaniem wspominali skuteczną promocję Województwa Śląskiego podczas tradycyjnych Targów Bożonarodzeniowych w Strasburgu w grudniu ub. roku. Śląscy handlowcy i przedsiębiorcy odnieśli wówczas komercyjny sukces oraz nawiązali obiecujące kontakty. Podczas rozmowy na temat działalności przedstawicielstw Departamentu Bas-Rhin oraz Województwa Śląskiego w Brukseli, marszałek Michał Czarski zaprosił Pierre Bertranda na uroczystość otwarcia nowej siedziby Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, które zaplanowano na 24 maja br. Pierre Bertrand zaproponował by wystawa "Województwo Śląskie w Unii Europejskiej", po zaplanowanej prezentacji w BRWS w Brukseli oraz w gmachu Parlamentu Europejskiego została przeniesiona do siedziby Rady Generalnej Departamentu Bas-Rhin w Strasburgu. W dzisiejszym posiedzeniu komisji mieszanej ds. współpracy dwustronnej uczestniczyli wicemarszałek województwa śląskiego Sergiusz Karpiński oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego Marek Trombski - przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz Andrzej Dobrzański – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku. Podpisano deklarację o współpracy, która wyznacza kierunki wspólnych działań do roku 2006. Należą do nich m.in. współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu społecznej integracji osób niepełnosprawnych oraz gospodarki odpadami a także wymiana kulturalna oraz wspólne przedsięwzięcia promocyjne.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Bas-Rhin - Pierre Bertrand i marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski