Sejmik Województwa Śląskiego rozdzielił nadwyżkę budżetową.

Dodatkowe 194 mln zł na rozwój województwa.
Podczas XXXV Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę dotyczącą podziału 193 900 000 zł. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na służbę zdrowia przeznaczono 100 mln zł. Z tej puli 76 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne. Największe środki otrzymały Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu (4,5 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie (4,5 mln zł) oraz Szpital Specjalistyczny w Chorzowie (4 mln zł). Pozostała kwota 24 mln zł została przeznaczona na pożyczki dla wojewódzkich placówek służby zdrowia. 42,1 mln zł stanowić będzie dodatkowe pieniądze na modernizację i utrzymanie dróg wojewódzkich. Z tej kwoty 6,3 mln zł zostanie przekazane powiatom, które na podstawie porozumień są administratorami dróg wojewódzkich, 16 mln zł na remonty. Najwyższa kwota w wysokości 19,8 mln zł zostanie skierowana na realizację inwestycji drogowych. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu 10 mln zł otrzyma Stadion Śląski w Chorzowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont wieży i prace związane z zadaszeniem stadionu. Na rozwój kultury przeznaczono 6,7 mln zł. Największe wsparcie otrzymał Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" – 1,1 mln zł, Opera Śląska w Bytomiu – 846 tys zł, Filharmonia Śląska w Katowicach – 815 tys zł oraz chorzowski Teatr Rozrywki- 759 tys. zł Znaczną część nadwyżki w wysokości 25,7 mln zł przeznaczono na realizację inwestycji w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego. Dodatkowe pieniądze zasilą m.in. inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku- 4 mln zł oraz modernizację Zespołu Pałacowego w Koszęcinie – 2,2 mln zł. Kolejną kwotę w wysokości 10 mln zł otrzyma Stadion Śląski w Chorzowie na prace modernizacyjne.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr II/35/2/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego