„Silesia Region” - nowy biuletyn informacyjny

Ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego poświęconego realizacji w województwie śląskim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Inauguracyjny numer, wydany w nakładzie 2 tys. egzemplarzy stanowi podsumowanie pierwszego roku wdrażania ZPORR w naszym regionie. Biuletyn będzie się ukazywał co 6 tygodni i jest adresowany głównie do obecnych oraz przyszłych beneficjentów funduszy strukturalnych UE. „Silesia Region” jest wydawany na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego przy finansowym wsparciu (75%) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, działanie 4.3 - działalność informacyjno-promocyjna. Publikacja będzie zawierać informacje o wykorzystaniu funduszy strukturalnych, zasadach pozyskiwania środków na finansowanie projektów oraz komentarze i opinie na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach ZPORR. Pojawią się także wieści z Brukseli. Promowane będą również najlepsze doświadczenia i modelowe przykłady prawidłowo realizowanych projektów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Na Śląsku rozdysponowano już trzy czwarte środków funduszy unijnych w ramach programu. Na dofinansowanie projektów przeznaczono ok. 790 mln zł. Skracamy dystans do „starej” Unii Europejskiej – przekonuje Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski w rozmowie z Jerzym Gontarzem podsumowując wdrażanie ZPORR i komentując perspektywy wykorzystania kolejnych środków unijnych. „Zakończenie realizacji ZPORR zbiegnie się z rozpoczęciem nowego okresu programowania UE. Szacuje się, że w latach 2007 – 2013 możemy otrzymać z Unii czterokrotnie więcej środków na rozwój regionalny niż dotychczas” - prognozuje Marszałek. W wywiadach z ekspertami Wydziału Programowania i Rozwoju Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego czytelnik odnajdzie informacje o problemach związanych z praktyką wykorzystania unijnych pieniędzy oraz przypomnienie reguł i procedur dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR. Przykładem dobrego przygotowania projektu jest, prezentowana w nowym biuletynie inwestycja Akademii Muzycznej w Katowicach – budowa „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „SYMFONIA”. Biuletyn będzie rozpowszechniany wraz z Aktualnościami Zarządu Województwa Śląskiego oraz publikowany na stronie Województwa Śląskiego: www.silesia-region.pl Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu pocztą mogą się kontaktować z Wydziałem Programowania i Rozwoju Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Ewelina Budzińska, tel. (32) 2078 381 ebudzinska@silesia-region.pl
Załączniki
Silesia Region nr 1