I cykl warsztatów subregionalnych

Sprawozdanie w warsztatów

W dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2014 z inicjatywy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbył się I cykl warsztatów strategicznych w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.

Spotkania warsztatowe pn. „Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego” odbyły się w każdym subregionie województwa śląskiego.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin powiatów oraz instytucji i środowisk związanych z obszarami wiejskimi. Warsztaty prowadzone były przez konsultanta Strategii dr Krzysztofa Wranę. Celem warsztatów było zapoznanie się z aspiracjami oraz oczekiwaniami mieszkańców danego subregionu. Uczestnicy spotkań odpowiadali pisemnie na trzy zadane pytania.

  1. Wyróżniające cechy obszarów wiejskich południowej części subregionu centralnego (plusy i minusy)?
  2. Jakie funkcje gospodarcze obszarów wiejskich zadecydują o rozwoju obszarów wiejskich w subregionie?
  3. Jakie są relacje obszarów wiejskich z miastami?

Podczas ostatniego warsztatu w Katowicach, skierowanego do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) i Lokalnych Grup Rybackich (LGR) oraz organizacji pozarządowych (NGO) omówione zostały następujące zagadnienia:

  1. W jakich dziedzinach należy wzmacniać aktywność mieszkańców obszarów wiejskich? (w jakich dziedzinach aktywność mieszkańców jest kluczowa, niewystarczająca dla rozwoju obszarów wiejskich, a w jakich spada?)
  2. Jakie doświadczenia wynikają z dotychczasowej działalności LGD/LGR/NGO na obszarach wiejskich województwa śląskiego (porażki i sukcesy)?
  3. Jakie działania podejmowane przez LGD/LGR/NGO są najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców wsi?
  4. Jakie uwarunkowania w decydujący sposób wpływają na funkcjonowanie LGD/LGR/NGO (uwarunkowania wspierające i utrudniające funkcjonowanie)?

Zgromadzony materiał obrazuje zróżnicowany charakter obszarów wiejskich poszczególnych subregionów i posłuży do opracowania diagnozy stanu istniejącego Strategii.

Załączniki