Spotkanie robocze ekspertów

W Katowicach przeprowadzono kolejne, trzecie warsztaty poświęcone opracowaniu dokumentu strategicznego dla współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim

Organizatorem spotkania był Partner Wiodący projektu – Kraj Morawsko-Śląski. Uczestnicy spotkania podzieleni na grupy tematyczne z zakresu: energetyka, gospodarka, transport oraz turystyka przyjęli metodykę przygotowywania dokumentu strategicznego. W spotkaniach warsztatowych wzięło udział blisko 50 przedstawicieli Urzędu Krajowego z Ostrawy, Urzędów Marszałkowskich z Katowic i Opola oraz reprezentantów Euroregionów działających na pograniczu polsko-czeskim, izb gospodarczych, turystycznych oraz agencji rozwoju lokalnego działających na tym obszarze.

Na każdym tematycznym panelu warsztatowym omawiano potencjał poszczególnych regionów, istniejące bariery rozwoju i współpracy oraz różnice w legislatywie obu krajów, występujące jako obciążenie administracyjne i biurokratyczne.

Omówiono też propozycje podjęcia środków i konkretnych projektów dla wsparcia przyszłej współpracy, odmiennej z założenia niż konkurowanie.

Spotkanie zamykało cykl roboczych spotkań warsztatowych, przeprowadzonych wcześniej w Ostrawie (lipiec 2011) i Opolu (wrzesień 2011).

Załączniki