Prezentacja EUWT TRITIA na posiedzeniu grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu

W Starej Lubowli na Słowacji odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Województwa Śląskiego razem z przedstawicielami Samorządowego Kraju Żylińskiego mieli okazję zaprezentować najnowszy stan organizacji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Udział w spotkaniu był też okazją do zapoznania się z działaniami Euroregionu Tatry, związanymi z utworzeniem europejskiego grupowania współpracy terytorialnej na obszarze obejmującym pogranicze polsko-słowackie, na terenie funkcjonowania stowarzyszeń gmin i powiatów, które tworzą Euroregion TATRY.

Załączniki