Oświadczenie Sejmiku Województwa Śląskiego

Trwa XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
W trzecim punkcie porządku obrad radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie z okazji 25 rocznicy Sierpnia 80 o następującej treści:

OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w sprawie 25 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych
oraz powstania "Solidarności"

Wydarzenia Sierpnia 1980 roku odcisnęły trwałe piętno na najnowszych dziejach Polski. Podpisanie porozumień sierpniowych oraz powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", a później NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych przyniosły milionom Polakom nadzieję na upragnioną wolność i spełnienie życiowych oczekiwań. Nadziei tej nie zgasiło wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego i delegalizacja "Solidarności" przez ówczesne władze PRL. Aspiracje Polaków do życia w wolnej i niepodległej Polsce były silniejsze i one stały się podwaliną III Rzeczypospolitej.

Święto "Solidarności" prowadzi nas ku postaci Ojca Świętego Jana Pawła II, którego opiekę i inspirującą rolę w zniesieniu komunistycznego systemu, dziś lepiej znamy i rozumiemy. Dzięki ideom "Solidarności" Polska stała się w 1989 r. symbolem głębokich zmian w krajach Europy środkowo-wschodniej i przekreślenia jałtańskiego porządku w Europie.

Sejmik Województwa Śląskiego wyraża uznanie i podziękowanie przywódcom i uczestnikom robotniczych strajków - wielkiego i spontanicznego, ogólnonarodowego zrywu w imię godności człowieka i lepszego jutra.

Składamy hołd poległym i pomordowanym w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych, wyrażamy szacunek dla internowanych i zmuszonych do opuszczenia ojczystego domu i życia na obczyźnie. Wasza ofiara nie poszła na marne!

W 25 rocznicę powstania "Solidarności" Sejmik Województwa Śląskiego pragnie przypomnieć znaczenie zrodzonej w tym okresie idei samorządnej Rzeczypospolitej, dzięki której od 1990 r. przywrócono samorządowi terytorialnemu należne mu miejsce w polskim życiu publicznym. Ideały polskiego Sierpnia niech będą nadal inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków w budowaniu nowoczesnej, uczciwej i sprawiedliwej Polski.