Dodatkowe fundusze dla gmin i powiatów

W ramach oszczędności z realizacji I etapu „Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie” przeznaczono 4,953 mln zł na dodatkowe projekty samorządów
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na dotacje inwestycyjne w ramach oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach I etapu „Programu łagodzenia...” - instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej”. O dotacje ubiegać się mogą wszystkie gminy i powiaty z terenu województwa śląskiego. Oszczędności powstałe w ramach środków nie wygasających z końcem 2004 roku muszą być zagospodarowane w tych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w których powstały. Dofinansowanie w ramach „Programu łagodzenia...” nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych brutto inwestycji. Nabór nastąpi na zasadach obowiązujących dla pierwszej transzy (2004). W związku z krótkim terminem realizacji nie obowiązuje minimalna kwota dofinansowania. Dopuszczalne jest także dofinansowanie inwestycji z zamkniętą procedurą przetargową i wybranym ostatecznym wykonawcą. Wykonanie i rozliczenie inwestycji musi nastąpić do 10 grudnia br. Wniosek powinien być złożony na formularzu obowiązującym dla I etapu „Programu łagodzenia... ”. Dodatkowo na stronie tytułowej wniosku należy wpisać dział i rozdział wg klasyfikacji budżetowej, w ramach której projekt będzie realizowany oraz tytuł projektu także w języku angielskim. Wnioski należy składać w dniach od 29 sierpnia do dnia 2 września 2005 r., do godziny 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Ligonia 46, pok. 382). Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich (tel. + 48 (32) 207 83 77) lub drogą elektroniczną na adres: mrykala@silesia-region.pl
Załączniki
Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej