Nowy rok szkolny

W Zespole Szkół nr 2 w Będzinie odbyła się Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2005/2006
Uczniowie klas pierwszych złożyli tradycyjne ślubowanie. Otwarto także boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz bieżnię krótkodystansową. Kompleks sportowy został zbudowany w ramach tworzenia przez starostwo Będzina boisk integracyjnych. Nowe obiekty w bliskim sąsiedztwie trzech szkół pozwolą na rozwijanie zorganizowanego współzawodnictwa sportowego w wymiarze lokalnym i powiatowym, oraz podniosą ofertę edukacyjną tych szkół. Inauguracji towarzyszyły występy artystyczne oraz pokazy sportowe. W dzisiejszej uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda śląski Lechosław Jarzębski, wicemarszałek województwa Jan Grela, śląski kurator oświaty Jerzy Grad, starosta powiatu będzińskiego Bożena Respondek oraz parlamentarzyści i radni Sejmiku. Samorząd Województwa Śląskiego, jako organ założycielski nadzoruje działalność dwunastu szkół policealnych w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Mikołowie, Rybniku, Raciborzu, Sosnowcu, Zawierciu, Częstochowie i Bielsku-Białej oraz siedmiu zespołów szkół, zlokalizowanych w Goczałkowicach-Zdroju, Jastrzębiu, Kamieńcu, Orzeszu, Istebnej, Skoczowie i Rabce. W tych placówkach naukę wznowiło dzisiaj około 2000 uczniów. Ponadto, Samorząd Województwa nadzoruje działalność dziesięciu zakładów kształcenia nauczycieli (3 Kolegia Nauczycielskie i 7 Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych – w tym Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych) w Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach, Raciborzu, Cieszynie, Tychach, Zabrzu, Sosnowcu i Częstochowie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pokazy sportowe na nowym boisku Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie Inauguracji towarzyszyły występy artystyczne Otwarcia kompleksu sportowego dokonała starosta powiatu będzińskiego Bożena Respondek oraz dyrektor szkoły Wiesław Grudziński 


tagi: