Szkolenia dla rolników

W ramach programu SAPARD rozpoczyna się ogólnopolski projekt szkoleniowy Agroturystyka i Usługi Towarzyszące
Program ma przygotować rolników do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz świadczenia usług na rzecz rozwoju tej coraz popularniejszej branży. Chodzi o zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów wiejskich, rozwój bazy i infrastruktury turystycznej a co za tym idzie, tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. W szkoleniach i warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy wsi lub miast o populacji nie przekraczającej 7 tys., zainteresowani uruchomieniem własnej działalności lub udoskonalaniem już prowadzonej. Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz specjalistycznym. Uczestnicy będą brać udział w bezpłatnych wykładach prowadzonych przez specjalistów krajowych a także ekspertów z niemieckich i austriackich regionów znanych z zaawansowania i komercyjnego sukcesu agroturystyki. W programie szkolenia znajdą się także wyjazdy studyjne do wzorowych gospodarstw agroturystycznych w kraju i za granicą. Bezpłatne zajęcia będą trwały od 19 września do 20 listopada br. Wnioski należy składać do 15 września. O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.
Załączniki
Szczegóły programu szkoleń

Linki do stron zewnętrznych
Program SAPARD