Unia pomoże stowarzyszeniom edukacyjnym

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o konkursie Komisji Europejskiej adresowanym do stowarzyszeń działających w dziedzinie edukacji i szkoleń na szczeblu europejskim
O wsparcie mogą się ubiegać organizacje, które zajmują się m.in. edukacją i szkoleniami na szczeblu europejskim, posiadają członków w co najmniej dwunastu państwach UE oraz składają się z krajowych, regionalnych i lokalnych stowarzyszeń. Działalność organizacji musi przyczyniać się do rozwoju i wdrażania wspólnotowej polityki współpracy oraz działań w dziedzinie edukacji i dydaktyki. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przedsięwzięć wynosi 750 000 euro. Pomoc finansowa ze strony Komisji nie może przekroczyć 75 % łącznych kosztów działań w roku budżetowym organizacji. Wnioski należy przesłać do Komisji do 4 października 2005 r.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu