Konkursy dotyczące internetu i zasobów cyfrowych

Jak informuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, Komisja Europejska ogłosiła dwa konkursy służące ochronie użytkowników sieci oraz rozwojowi zasobów cyfrowych w Europie
Pierwszy konkurs odbywa się w ramach wieloletniego programu na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (Bezpieczniejszy Internet Plus – Safer Internet plus). Program ma na celu promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu (zwłaszcza przez dzieci), stosowania nowych technologii a także walki z nielegalnymi i niepożądanymi przez użytkownika sieci treściami (SPAM). Na wsparcie liczyć mogą działania zmierzające m.in. do zwalczania treści sprzecznych z prawem, blokowania niechcianych i szkodliwych informacji oraz podnoszące poziom świadomości nt. zagrożeń płynących z Internetu. Na dofinansowanie zaakceptowanych projektów przeznaczono 9,3 mln euro. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Drugi konkurs dotyczy zwiększenia dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. Jest on częścią programu eContentplus ukierunkowanego na poprawę warunków dostępu, wykorzystania i zarządzania zasobami cyfrowymi w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku Unii Europejskiej. Konkurs dotyczy zasobów związanych z danymi geograficznymi, edukacyjnymi oraz naukowo-badawczymi i kulturalnymi. Na dofinansowanie mogą też liczyć działania wzmacniające współpracę pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 26,6 mln euro. Tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowesą dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W obu konkursach uczestniczyć mogą osoby prawne z państw członkowskich UE, krajów kandydujących oraz EFTA. Termin składania wniosków upływa 24 listopada 2005.