Phare 2003 Inicjatywa III: nowe dotacje dla hutników w GARR

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach (GARR) przystąpiła do realizacji programu dla odchodzących z branży hutników. Szacuje się, że z nowej formy wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 1600 osób z siedmiu województw. Budżet programu wynosi ponad 15 mln euro.
Program wdrażany będzie głównie w województwie śląskim i w tych regionach, gdzie zlokalizowane są restrukturyzowane zakłady hutnicze: opolskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim i zachodniopomorskim. Szacuje się, że dzięki dotacjom pochodzącym z Programu Phare 2003 Inicjatywa III pracę poza sektorem hutniczym znajdzie ok. tysiąca byłych hutników, a kilkaset osób skorzysta z przekwalifikowań. W ramach programu udzielane będą również dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub firm, które zatrudnią byłych hutników. Program obejmuje również dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby zwolnione z przedsiębiorstw hutniczych, a także usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw (mśp). Inicjatywa III obejmować będzie również wsparcie dla małych projektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w gminach zależnych od przemysłu hutniczego, a zwłaszcza pohutniczych. GARR obsługiwać będzie ten program w zakresie dotacji przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacji na inwestycje oraz usługi doradcze. Na działania te przeznaczono 2,7 mln euro. Przekwalifikowania hutników realizowane są bezpośrednio przez zakłady hutnicze, natomiast projekty infrastrukturalne koordynowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Budżet programu wynosi 15,46 mln euro, z czego 12,76 mln euro przeznaczono na dotacje inwestycyjne dla gmin, a 2,7 mln euro na tworzenie alternatywnych miejsc pracy. 75% budżetu programu (11,6 mln euro) pochodzi z programu Phare, a 25% (3,86 mln euro) z budżetu państwa. Program Inicjatywa III jest ściśle powiązany z innymi programami w ramach Phare 2002–2003 (Spójność Społeczno-Gospodarcza), które zajmują się szczegółowo kwestiami rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju mśp, również wdrażanymi przez GARR. Dotychczas UE wspierała restrukturyzację górnictwa i hutnictwa w Polsce w ramach programów Phare 1998 i 1999 (Inicjatywa – PL 9811 i PL 9903.01), a całkowity budżet tych działań wyniósł 61 mln euro. Zakończenie programu Phare 2003 Inicjatywa III nastąpi 30 listopada 2006 roku.
Załączniki
GARR S.A. - podstawowe informacje

Linki do stron zewnętrznych
Formularze, załączniki (I)
Formularze, załączniki (II)