Wizyta ambasadora Hiszpanii

Gościem marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego był dzisiaj Ambasador Królestwa Hiszpanii – Rafael Mendívil, któremu towarzyszył sekretarz ambasady ds. nauki i edukacji Félix Herrero Castrillo
Ambasador po raz pierwszy przebywał w naszym regionie toteż z zainteresowaniem wysłuchał informacji o najważniejszych problemach rozwoju województwa, szczególnie w okresie gospodarczej i społecznej transformacji, która dokonuje się w Polsce po przystąpieniu naszego kraju do UE. Marszałek Czarski nawiązał do partnerskiej współpracy pomiędzy województwem śląskim a Księstwem Asturii oraz do wielu podobieństw, które ułatwiają nasze kontakty, szczególnie w kontekście doświadczeń z restrukturyzacji górnictwa oraz tworzenia nowych miejsc pracy w branżach alternatywnych. Znaczącym efektem przyjaznych stosunków z Asturią jest także wspólne wykorzystywanie budynku przedstawicielstwa Asturii w Brukseli, gdzie na zaproszenie strony hiszpańskiej funkcjonuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego. Ambasador Rafael Mendívil przybył do Katowic na zaproszenie II LO im. Marii Konopnickiej, gdzie w bieżącym roku szkolnym stworzono dwujęzyczną klasę z językiem hiszpańskim. W szkole odbyła się okolicznościowa uroczystość, którą uświetniły pomysłowe prezentacje wybranych regionów Hiszpanii oraz pokaz tańców hiszpańskich i latynoamerykańskich. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim rozmawiano także o potrzebie zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami – Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem w Oviedo. Ambasador obiecał podjęcie kroków w tej sprawie. Marszałek Czarski poinformował o planowanym uruchomieniu nauki języka hiszpańskiego w, podlegającym samorządowi województwa Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach. Ambasador wyraził wdzięczność za zainteresowanie władz województwa popularyzacją nauki języka hiszpańskiego przypominając, iż na świecie posługuje się nim ponad 400 mln ludzi w ponad 20 krajach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Ambasador Królestwa Hiszpanii Rafael Mendívil.