Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 jest określenie najważniejszych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Pozwoli to na rzetelne i właściwe adresowanie środków finansowych zarówno unijnych, jak i krajowych. W Strategii zaplanowane zostały kompleksowe działania, które będą oddziaływać na gospodarkę, środowisko oraz infrastrukturę społeczną obszarów wiejskich.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu Strategii należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: strategia.rozwojwsi@slaskie.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice
  • osobiście w siedzibie Wydziału Terenów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    • ul. Reymonta 24, Katowice; pokój 823;
    • ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała; pok. 405, (budynek B);
    • ul. Sobieskiego 7, Częstochowa; pok. 126;

w godzinach od 8:00 do 14:00

Konsultacje trwać będą w okresie od 1 września 2015 r. do 7 października 2015 r. Opinie, uwagi i wnioski przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Treść projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, formularz zgłaszania uwag oraz wszelkie informacje o trybie opracowania Strategii i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl

Zgłoszone w trakcie trwania konsultacji opinie, uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie konsultacji