Spotkanie z zachodnim inwestorem

9 września 1999r. Biuro ds. Informacji i Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach było organizatorem spotkania z przedstawicielami jednego z dużych niemieckich koncernów meblowych
Spotkanie miało na charakter wstępny i dotyczyło planów inwestycyjnych firmy i wyboru lokalizacji pod budowę salonów meblowych. W spotkaniu udział wzięli - ze strony Zarządu Województwa - Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht i członek Zarządu Lucjan Kępka. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli również prezydenci Katowic, Siemianowic Śląskich i Mysłowic - miast zainteresowanych inwestycją. Marszałek Województwa zadeklarował, iż nowo wybrane władze samorządu wojewódzkiego starają się o pozyskiwanie inwestorów dla całego województwa. Zgodnie z ustawami władze wojewódzkie są odpowiedzialne za rozwój powierzonej mu wspólnoty samorządowej. Województwo Śląskie zamieszkiwane przez ok. 5 mln. osób jest obszarem aktywnej restrukturyzacji przemysłu. Daje to możliwość pozyskania inwestorów, inwestorom zaś pozwala na pozyskiwanie dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W imieniu Zarządu Województwa Marszałek zadeklarował gotowość wspierania gmin i powiatów w celu pozyskiwania inwestorów. Inwestorom zaś stworzenie możliwości dotarcia do lokalnych społeczności zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy. Firma zatrudniająca obecnie ok. 5 000 osób, do roku 2005 zamierza utworzyć w Polsce 8 salonów i zatrudnić łącznie ok. 1 000 pracowników. W naszym województwie planuje się budowę 3 salonów. Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż w salonach sprzedawane byłyby meble pochodzące od polskich producentów. Obecnie firma kupuje od polskich producentów i konsorcjów meble o wartości ok. 10 mln marek rocznie. Towary te są przeznaczone głównie na rynek czeski i niemiecki. W niedalekiej przyszłości planuje się zwiększenie wartości importu z Polski do 20 mln marek. Marszałek Jan Olbrycht stwierdził, iż sprawą o wielkiej wadze dla polskiej gospodarki jest możliwość sprzedaży produktów polskich w wielkich sieciach handlowych.