Sejmik w hołdzie ofiarom katastrofy

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego uczcili pamięć ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich oraz przeznaczyli 1 mln. zł na sprzęt ratowniczy
Nadzwyczajna sesja Sejmiku rozpoczęła się minutą ciszy w hołdzie ofiarom tragedii. Radni oraz zaproszeni parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele służb ratowniczych i medycznych wysłuchali także informacji o przebiegu akcji Zdaniem wojewody śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego, akcja ratownicza była przeprowadzona bardzo sprawnie. „Warto podkreślić, że tak skuteczna akcja możliwa była na Śląsku. W żadnym innym miejscu nie udałoby się zorganizować tak skoordynowanej pomocy. Zadecydowała o tym nie tylko sieć dróg oraz szpitali. To także postawa ludzi. Trzeba mieć twardy charakter, aby radzić sobie w tak ekstremalnych warunkach nie wpadając w panikę”- powiedział do zgromadzonych wojewoda. O przebiegu akcji ratowniczej szczegółowo mówił komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Janusz Skulich. Nim rozpoznano rozmiary katastrofy komendant wojewódzki zadecydował o prowadzeniu akcji w której mogłoby być 150 ofiar. „Nie pomyliliśmy się, poszkodowanych było ok. 140” dodał. „Otrzymywaliśmy telefony od ludzi, którzy prosili nas, aby ostrożniej chodzić po zwałowisku, bo ich przygniatamy”- opisywał dramatyzm akcji. Szczególne słowa uznania skierował w stronę dr. Janusza Jurkiewicza z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego za koordynację akcji pod względem medycznym. Pochwały padły także pod adresem profesjonalizmu i poświęcenia ratowników górniczych, grup beskidzkiej i jurajskiej ochotniczego pogotowia ratunkowego oraz policjantów. O roli policji w akcji ratowniczej związanej głównie z zabezpieczeniem miejsca tragedii, identyfikacją i poszukiwaniem ofiar oraz udzielonej pomocy psychologicznej mówił Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Kazimierz Szwajcowski. Przypomniał także, że w trakcie niesienia pomocy zginął pełniący służbę na imprezie targowej sierżant Tadeusz Bartosik. Podczas sesji marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski przedstawił radnym Sejmiku projekt uchwały Zarządu Województwa dotyczącej przeznaczenia 1 mln zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek ratownictwa z regionu. Przyczyni się to do podniesienia skuteczności niesionej pomocy ofiarom wypadków. Marszałek podkreślił, że przy wyborze sprzętu uwzględnione zostaną doświadczenia z przeprowadzonej akcji ratowniczej na terenie MTK. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej Województwa Śląskiego. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Po zamknięciu obrad radni wpisali się do księgi kondolencyjnej wojewody śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 O przebiegu akcji ratowiczej mówił komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbrygadier Janusz Skulich Wojewoda Pietrzykowski podsumował akcję ratowniczą Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Kazimierz Szwajcowski przedstawił zaangażowanie policji Marszałek Michał Czarski przedstawił projekt uchwały Zarządu dotyczącej przeznaczenia 1 mln zł na zakup sprzętu dla jednostek ratownictwa. Sesja Sejmiku miała uroczysty charakter Radni wpisali się do księgi kondolencyjnej

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego