Spotkanie w sprawie Muzeum Śląskiego

Muzeum Śląskie zmieni oblicze Katowic
W Urzędzie Miejskim w Katowicach odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i magistratu katowickiego w sprawie zagospodarowania przestrzennego Katowic w aspekcie budowy Muzeum Śląskiego. Uczestniczył w nim członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Koncepcja funkcjonalna i przestrzenna budowy muzeum przewiduje zagospodarowanie siedmiohektarowego terenu po byłej kopalni „Katowice” z zachowaniem zabytkowych budowli oraz wkomponowaniem nowych. Kompleks muzealny usytuowany będzie obok Spodka, na osi między archikatedrą a Sanktuarium Matki Boskiej Bogucickiej. Jest to zatem inwestycja związana z planem zagospodarowania Katowic i powiązana przestrzennie z centrum miasta. Muzeum Śląskie zmieni oblicze Katowic W trakcie spotkania dr Stanisław Lessaer, kierownik zespołu architektów z firmy „NOVA”, która wygrała konkurs na wykonanie koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej nowego muzeum, przedstawił wpływ tego projektu na plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Katowic – Bogucice. W dyskusji skupiono się na wizji architektoniczno-krajobrazowej kompleksu muzealnego, jego strukturze urbanistycznej i uwarunkowaniach terenowych.